Ordinul nr. 590/2008

Calcul Fond Handicap

Potrivit art. 2 alin. (1) – (3) din Ordinul nr. 590/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 

"1. Numărul de angajaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună.

2. Se determină numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

În efectivele zilnice nu vor fi incluşi:

• salariaţii aflaţi în concediu fără plată,

• salariații aflaţi în grevă,

• salariații detaşaţi la lucru în străinătate,

• salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

3. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă."

Astfel putem să determinăm Numărul mediu de angajți.

Dacă numărul mediu de angajați este mai mare sau egal cu 50, Numărul de locuri de muncă în care nu s-a angajat persoane cu handicap = număr mediu de angajați x 4 %.

Acest număr va fi evidențiat cu două zecimale.

Fondul de handicap datorat = salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată x numărul de locuri de muncă în care nu s-a angajat persoane cu handicap.

Potrivit Materialului Informativ emis de ANAF vă prezentăm următorul extras: 

"Angajatorii au posibilitatea să aleagă să plătească 50% din ceea ce reprezintă contribuția lunară la fondul de handicap pe produse și servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate.

Potrivit art.78 alin.3 al Legii nr. 448/2006, firmele, dar și autoritățile publice sau firmele de stat cu cel puțin 50 de angajați sunt obligaţi să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de salariați. În caz contrar, pot opta pentru una dintre urmatoarele obligatii:

a) Sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (incepand cu data de 1 ianuarie 2020 valoarea acestuia este de 2230 lei conform H.G. nr.935/2019) înmulţit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

b) Sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit. a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate."

Practic, valoarea contribuției pe care angajatorii o datorează lunar la fondul de handicap nu se modifică, Însă, angajatorii pot opta ca jumatate din suma datorată să fie folosită pentru a achiziționa produse și servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate și în consecință se va plăti la bugetul de stat doar 50% din sumă.

Inapoi