Raport Activitate 2023

ANEXA Nr. 7 la procedură


 RAPORT DE ACTIVITATE
 pentru anul 2022
 Unitatea protejată autorizată
 Unified Electronics SRL

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unității protejate autorizate.

1. Unified Electronics SRL, cu sediul în localitatea Bucuresti, str. Vedea, nr. 6, bl. 86, sc. A, et. 5, ap. 24, sectorul 5, a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 108 din data de 19.03.2021.

2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:


Nr. crt.

Domeniile autorizate în care au lucrat 
 pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III

Descrierea activității prestate 
 de către persoanele cu handicap/invalide gradul IIIActivități ale agențiilor de publicitate;    

 

                                                                       

Activități de studiere a pieței și de sondare a opieniei publice.

-Intocmirea planului de publicitate;  

-Furnizarea de servicii de publicitate si promovare;

-Proiectarea materialelor publicitare;         

 

 -Investigarea potențialului piețeiprivind acceptarea şi familiarizarea cu produse noi şi prelucrarea statistică aferentă;

3. În anul 2023, personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:

 


 
Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


Total angajați

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


Număr persoane cu handicap/invalide gradul III

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%)

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75


Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)

160

160

184

144

176

160

168

176

168

176

168

144


Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore)

120

120

138

108

132

120

126

132

117

110

105

90


Procent cumulat timp de lucru al persoanelor 
 cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru cumulat al tuturor angajaților

75

75

75

75

75

75

75

75

70

62.5

62.5

62.5

4. Pentru situația din luna decembrie 2023 anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.

5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 0 și valoarea totală a acestora, fără TVA 0.

6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 5 și valoarea totală a acestora, fără TVA 45.361.

7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 45.361.

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate Unified Electronics SRL, este publicat pe site-ul propriu, la adresa https://inavantaj.ro/home/raport-activitate-2023/
Data 17.01.2024
 Semnătura . . . . . . . . . .